Koji je to crni komad na mojoj biljci?

Koji je to crni komad na mojoj biljci?

lsuagnentercom_phixr_phixr.jpg lsuagnentercom_phixr_phixr.jpg